Μία σημαντική επιτυχία!

Customer Experience Culture Η επιχείρηση Σούπερμαρκετ Κρητικός στα πλαίσια ανάπτυξής της και επένδυσης στο έμψυχο δυναμικό της προχώρησε πρόσφατα στην υλοποίηση 2 υπερπρογραμμάτων με θέματα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και [...]

Μία σημαντική επιτυχία!2021-01-20T18:31:47+02:00

Ένα εξαιρετικό έργο για μια Ελληνική εταιρεία.

Customer Experience Culture Η εταιρία Μεϊδάνης, μια εταιρία με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, σημειώνει ανάπτυξη σε εξωτερικό αλλά και εσωτερικό επίπεδο. Η εταιρία, επιθυμώντας να επενδύσει στο έμψυχο [...]

Ένα εξαιρετικό έργο για μια Ελληνική εταιρεία.2021-01-20T18:31:53+02:00
Go to Top