Η Εταιρική Ακαδημία μπορεί να εφαρμοστεί σ’ όλες τις επιχειρήσεις που πιστεύουν κι επενδύουν στην συνεχόμενη εκπαίδευση του προσωπικού τους και επιθυμούν να εξοικονομήσουν πόρους μέσα από την ευθυγράμμιση όλων των εργαζομένων σε κοινές κατευθύνσεις.


H ακαδημία παρέχει όλη την γνώση και την συνεχή καθοδήγηση των ανθρώπων μιας επιχείρησης διότι η παροχή εκπαίδευσης δεν είναι μια μεμονωμένη προσπάθεια. Χρειάζεται συνεχή ανάπτυξη, παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από εκπαιδεύσεις Training programs.


Μέρος των ακαδημιών αποτελούν οι τεχνικές εκπαιδεύσεις που είναι απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση της καθημερινής εργασίας, workshops που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων πώλησης και εξυπηρέτησης, προσωπικές συναντήσεις καθοδήγησης – executive mentoring – καθώς επίσης και δράσεις ομαδικότητας για την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος των ανθρώπων προς τον κοινό σκοπό.


Στην ανάπτυξη εσωτερικής ακαδημίας, ο σωστός σχεδιασμός είναι καταλυτικός για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αποτελούν μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού και είναι απαραίτητη η ανάπτυξή τους για να προχωρήσει μια επιχείρηση από την απλή εξυπηρέτηση στην ΕΜΠΕΙΡΙΑ πελάτη.

Παραδείγματα επιτυχημένων Case studies Ακαδημιών που έχει δημιουργήσει η HATZI FILAX GROUP:

Η εσωτερική ακαδημία εξασφαλίζει:

  1. Αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας
  2. Συνεχόμενη Ανάπτυξη των εργαζομένων
  3. Διάχυση της σύγχρονης γνώσης σε θέματα εμπειρίας του πελάτη και σε θέματα ανάπτυξης διευθυντών
  4. Διαμόρφωση Ενιαίας εταιρικής φιλοσοφίας & κουλτούρας
  5. Εκσυγχρονισμός διαδικασιών
  6. Ευθυγράμμιση με την εταιρεία και τις διαδικασίες

Εμείς, μέσα από την μεγάλη μας εμπειρία σχεδιάζουμε και οργανώνουμε όλα τα προγράμματα της εταιρικής σας Ακαδημίας.

Επίσης μέσα στην Ακαδημία εκτός από όλα τα εκπαιδευτικά μαθήματα συμπεριλαμβάνονται προγράμματα HR Solutions όπως Τεστ Προσωπικότητας, Δεξιοτήτων, Αξιών & Κινήτρων και Πρόγραμμα ανάπτυξης νέων στελεχών.

Κάθε ακαδημία είναι μοναδική, όπως μοναδική είναι και η κουλτούρα και η φιλοσοφία της κάθε επιχείρησης!