Για το έργο «WEDOO Executive Mentoring: Our Next Steps»

Η Hatzi Filax Group ανέλαβε το έργο “WEDOO Executive Mentoring: Our Next Steps” για λογαριασμό της εταιρείας WEDOO Digital Agency. Στόχος του έργου, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι η εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από στοχευμένες δράσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ευθυγράμμιση και την εξέλιξη της εταιρείας. Το πρόγραμμα “WEDOO Executive Mentoring: Our Next Steps” έχει στόχο την ενιαία εταιρική ευθυγράμμιση Customer Experience, ενώ υπεύθυνες για την εκπόνηση του έργου είναι η Σοφία Σκευοφύλακα Co-Founder & CCO και η Χάτζη Σκευοφύλακα CEO της Hatzi Filax Group, oι οποίες σχολιάζοντας τη νέα συνεργασία τόνισαν τα εξής: «’Είμαστε βέβαιοι ότι μέσω της συνεργασίας μας, το πρόγραμμα “WEDOO Executive Mentoring: Our Next Steps” θα οδηγήσει σε μια νέα εποχή για την WEDOO Digital Agency».

Πηγή: https://dailies.boussias.com/workforce/s/bsP8aL3xtPL2gsX