Σεβασμός στις ικανότητες των εργαζομένων
Της Χάτζη Σκευοφύλακα

Κλειδί για την επιτυχή απόδοση των ομάδων είναι ο σεβασμός στις ικανότητες των μελών τους. Τι σημαίνει, όμως , αυτό και πως μπορεί μία ομάδα να αναπτύσσει διαρκώς τις ικανότητες της;

Υπάρχουν άπειρα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία όλοι μας γνωρίζουμε και ακολουθούμε για να πετύχουμε τόσο τους προσωπικούς, όσο και τους επαγγελματικούς μας στόχους. Τι είναι, όμως, αυτό που κάνει τη διαφορά ώστε όταν ένας διευθυντής εφαρμόζει ένα σύστημα να οδηγείται με άνεση στην επιτυχία, ενώ ένας άλλος να δυσκολεύεται να την κατακτήσει;

Για να λειτουργήσει με επιτυχία ένα σύστημα διαχείρισης, θα πρέπει ο ίδιος ο εφαρμοστής του να έχει αναπτύξει την ικανότητα να σέβεται και να μπορεί να αναγνωρίζει τις ικανότητες των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω του. Έτσι, μπορεί να προσαρμόσει αποτελεσματικά το εκάστοτε σύστημα στην ομάδα των ανθρώπων που διαθέτει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό που συνήθως γίνεται, όμως, στην πράξη είναι ότι προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τους ανθρώπους στο εκάστοτε σύστημα, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος για όλους.

Τι σημαίνει σεβασμός στις ικανότητες ενός εργαζομένου;

Αποδέχομαι πλήρως το στάδιο ανάπτυξης που βρίσκεται.
Αντιλαμβάνομαι τα δυνατά σημεία του. Εστιάζω και αξιοποιώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ικανότητες του ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να έχει επιτυχίες τόσο σε προσωπικό, όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

Αναγνωρίζω τις ικανότητες του εργαζομένου που είναι απαραίτητες, αλλά δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη, και θέτω στόχους ώστε να αναπτυχθούν.

Εστιάζω στο να αναδείξω τις ικανότητες που το ίδιο το άτομο ακόμη δεν εκφράζει με άνεση (coaching) και του δίνω τα απαραίτητα εφόδια (training) για να μπορεί να τις εκφράσει. Επίσης, του παρέχω μέσα από τεχνικές Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EI) την απαιτούμενη γνώση, ώστε να αντιληφθεί ότι με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να και εκείνος να διαχειρίζεται τις ικανότητες και επιτυχίες των άλλων μέσα στην ομάδα.

Ας δούμε μερικές αρχές, που όταν εφαρμόζονται βοηθούν μία ομάδα να συμμετέχει ενεργά στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των μελών της:

1) Οτιδήποτε χρειάζεται βελτίωση, αξιολογείται για να βελτιωθεί. Δεν κρίνουμε τίποτα και κανέναν. Κάθε διεργασία αξιολογείται με σκοπό να καθορισθούν διορθωτικές διαδικασίες για την επίτευξη του εκάστοτε στόχου.

2)Αποδεχόμαστε ότι το κάθε άτομο μέσα στην ομάδα είναι μοναδικό και διαφορετικό, όπως τα πέντε δάχτυλα στην παλάμη, αλλά όλα μαζί λειτουργούν αρμονικά.

3)Είναι σημαντικό να νιώσει κάθε άτομο ότι μέσα από την επιτυχία της ομάδας και μέσα από το εργασιακό περιβάλλον όπου βρίσκεται, υπάρχει η δυνατότητα να πετύχει τις φιλοδοξίες του. Όταν το περιβάλλον είναι θετικό, τότε αναπτύσσει τις ικανότητες του, προτείνει καινοτόμες ιδέες και με χαρά προχωρά στις απαραίτητες αλλαγές.

4)Η έννοια σωστό και λάθος χρησιμοποιείται ελάχιστα μέσα στην ομάδα. Η ομάδα παίρνει αποφάσεις με αυτό που είναι σημαντικό κάθε φορά για την επίτευξη του στόχου και την αύξηση της αποδοτικότητας.

5)Η αναγνώριση και η επιβράβευση θα πρέπει να αποτελούν μία αέναη, ποιοτική και μετρήσιμη διαδικασία και να συνδέονται, όταν αυτό είναι εφικτό με τις φιλοδοξίες του εργαζομένου. Η αναγνώριση δε θα πρέπει να συνδέεται αυστηρά μόνο με το αποτέλεσμα, αλλά θα πρέπει να προσφέρεται και για την εκάστοτε ικανότητα που βελτιώθηκε, χρησιμοποιήθηκε και έπαιξε ρόλο στην επίτευξη του στόχου.

Με αυτόν τον τρόπο, ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα της διαρκούς ανάπτυξης των ικανοτήτων του και της αξιοποίησης τους για το καλύτερο όλων.

Η ικανότητα είναι η ποιότητα εκείνη που μας οδηγεί στην επιτυχία και στην ευημερία. Ας την προσεγγίζουμε, λοιπόν, με σεβασμό τόσο απέναντι στον εαυτό μας, όσο και στην ομάδα μας, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πάντα θετικό για όλους μας.