Η εταιρεία Panou AEBE, μία σύγχρονη εταιρεία τεχνολογικών υπηρεσιών, ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα ολικής αναδιοργάνωσης της εταιρικής κουλτούρας και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού υπό το συντονισμό και την καθοδήγηση της Hatzi Filax Group. 

Η Panou AEBE υλοποιείσαι με επιτυχία το 2019-2020 ένα έργο για το ανθρώπινο δυναμικό της με την βοήθεια της ομάδας της Hatzi Filax Group. 

Στα πλαίσια του έργου αυτού η Hatzi Filax Group προχώρησε στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου μοντέλου εταιρικής κουλτούρας για την Panou AEBE και οργάνωσε την ευθυγράμμιση του ανθρώπινου δυναμικού της με τους νέους πυλώνες ενδοεταιρικής λειτουργίας.

Μέσω των συνεντεύξεων με το προσωπικό και των υπηρεσιών συμβουλευτικής στα στελέχη της επιχείρησης, δημιουργήθηκε ένα εγχειρίδιο διαδικασιών, στόχων και πρακτικού υλικού. Αυτό το εγχειρίδιο βοήθησε στην ταχύρρυθμη και εξατομικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων με στόχο την ανάπτυξη νέων διαδικασιών.

Με την καθοδήγηση της  Hatzi Filax Group υλοποιήθηκε η ψηφιακή μετάβαση στην ενδοεταιρική επικοινωνία, με ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και paperless διαδικασίες. 

Το μοντέλο της Panou AEBE συνέβαλε στην αναδιοργάνωση του τμήματος Πωλήσεων της εταιρείας, μέσα από συνεντεύξεις και εκπαίδευση πρακτικών δεξιοτήτων, που τέθηκαν σε εφαρμογή από την πρώτη μέρα. Το αποτέλεσμα; Το Τμήμα Πωλήσεων έμαθε την σημασία της παροχής Εμπειρίας στους Πελάτες, τους τρόπους παροχής και πρακτικές εφαρμογής, εξασφαλίζοντας μία επιτυχημένη και σταθερή πορεία προς το μέλλον.

Το μοντέλο της Hatzi Filax Group στην Panou AEBE αναπτύχθηκε με επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές του παρέχοντας εφόδια ανάπτυξης εντός της εταιρείας. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου βοηθά στοχευμένα την επιχείρηση με μία μεθοδολογία προσαρμοσμένη αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης.