Το ξενοδοχείο Aphrodite Mykonos Beach Hotel, μία σύγχρονη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εστίασης, στοχεύοντας στην επιτυχή εξέλιξή της, προχώρησε στην υλοποίηση ενός προγράμματος ανάπτυξης, υπό την καθοδήγηση της Hatzi Filax Group.

Το εντατικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε το 2018, διάρκειας 4 μηνών, στο χώρο του ξενοδοχείο και ξεπέρασε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Υπό την καθοδήγηση της συμβουλευτικής σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του  Aphrodite Mykonos Beach Hotel, αναπτύχθηκε το branding και ενισχύθηκε σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό μαθαίνοντας πώς να παρέχει Εμπειρία στον Πελάτη-CX.

Η Hatzi Filax Group ανέπτυξε ένα εξατομικευμένο μοντέλο αναδιοργάνωσης της εταιρικής κουλτούρας για το Aphrodite Mykonos Beach Hotel που βασιζόταν στην επίγνωση και εφαρμογή διαδικασιών για μία σύγχρονη εταιρική κουλτούρα στο χώρο της εστίασης.

Οι διαδικασίες του μοντέλου βοήθησαν τόσο την ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία, όσο και με τους Πελάτες, προσφέροντάς τους τις δεξιότητες για παροχή Εμπειρίας και όχι απλής εξυπηρέτησης, σε καθημερινό επίπεδο, καθώς και στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Aphrodite Mykonos Beach Hotel. 

Στα πλαίσια της συμβουλευτικής, δημιουργήθηκε ένα εγχειρίδιο διαδικασιών για όλο το ανθρώπινο δυναμικό, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πόρων και πρακτική εφαρμογή της γνώσης του προγράμματος από την πρώτη ημέρα. 

Η ολική αναδιοργάνωση της εταιρικής κουλτούρας του Aphrodite Mykonos Beach Hotel βασίστηκε στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και επέφερε άμεσα σημαντικά αποτελέσματα, ώστε στο μέλλον να μην χρειαστεί κατασπατάληση πόρων. Σκοπός του μοντέλου που αναπτύχθηκε ήταν να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης τις απαραίτητες δεξιότητες και υποστήριξη για την ευθυγράμμιση του νέου οράματος της εταιρείας προς παροχή Εμπειρίας του Πελάτη.