Ηatzi Filax Group συνεργάζεται με την εταιρεία «ΤΖΙ-ΕΣ ΑΒΕΕ», στο πλαίσιο της σταθερής δέσμευσης της εταιρείας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών της, με το πρόγραμμα “Εκπαίδευση για την Εμπειρία του Πελάτη (Customer Experience – CX)”.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η G-S στηρίζει ενεργά τους ανθρώπους της επιδιώκοντας την προσωπική τους εξέλιξη και ανάπτυξη, καθώς ταυτόχρονα εστιάζει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων του προσωπικού της σχετικά με τη δημιουργία μιας εξαιρετικής εμπειρίας πελατών. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω στοχευμένων δράσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και την προώθηση της εταιρείας.

Η Hatzi Filax Group, με την πολυετή εμπειρία της στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Εκπαίδευσης, αναδεικνύεται ως ο ιδανικός εταίρος για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας καθώς η συνεργασία αυτή θα οδηγήσει τη G-S σε μια νέα εποχή, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της και επιτρέποντας της να προχωρήσει σε νέα επίπεδα επιτυχίας.

Πηγή: https://www.karpathiaki.gr/?p=73790