Ανακοινώνουμε με χαρά την ολοκλήρωση του πρώτου μας προγράμματος “TRAIN THE TRAINER” στο πλαίσιο του PET CITY ACADEMY. Η εκπαίδευση διήρκεσε 16 ώρες και χαρακτηρίστηκε από έντονο διαδραστικό χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας και μικροδιδασκαλία και εισηγήτρια την  Χάτζη Σκευοφύλακα, εκπαιδεύτρια με μεγάλη εμπειρία στο χώρο. 

Το πρόγραμμα δημιούργησε τους πρώτους Εσωτερικούς Εκπαιδευτές για την PET CITY ACADEMY, παρέχοντας τους τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις. Επικεντρωμένο στην αλληλεπίδραση και τη μικροδιδασκαλία, το πρόγραμμα έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και εμπιστοσύνη ως εκπαιδευτές με την καθοδήγηση της Χάτζης Σκευοφύλακα

Η διαδραστική προσέγγιση μικροδιδασκαλίας ενίσχυσε τα αποτελέσματα του προγράμματος, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν άμεσα πρακτική εμπειρία και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες.

Η PET CITY ACADEMY συνεχίζει τη δέσμευσή της να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για τους εργαζόμενους της, προωθώντας την επαγγελματική ανάπτυξη και την ποιότητα στην εξυπηρέτηση των πελατών μας σε όλα τα επίπεδα του ομίλου.