Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα “Train the Trainer” πραγματοποιήθηκε για τους Υπευθύνους των Καταστημάτων, τα Στελέχη και τους Περιφερειακούς της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ από την Hatzi Filax Group Training|Consulting|Technology, με στόχο την εκπαίδευση των Εσωτερικών Εκπαιδευτών του Ομίλου Κρητικός.

H Hatzi Filax Group ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο θέλοντας να εξελίξει τους νέους εσωτερικούς εκπαιδευτές του Ομίλου, οχυρώνοντάς τους με νέες γνώσεις, τις οποίες έπειτα θα μεταλαμπαδεύσουν στους υπόλοιπους εργαζομένους.

Trainers του Προγράμματος ήταν η κα Χάτζη Σκευοφύλακα, CEO και Founder της Hatzi Filax Group Training| Consulting| Technology, και η Σοφία Σκευοφύλακα, CCO και Co-Founder της Hatzi Filax Group Training| Consulting| Technology.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε δια ζώσης, αλλά και διαδικτυακά, με συνολική συμμετοχή 40  Υπεύθυνων καταστημάτων, Στελεχών και Περιφερειακών εκτός Αττικής.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες κατάφεραν να εξελίξουν τις δεξιότητες τους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, σε ένα πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 16 ωρών.

Απώτερος σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, αλλά και η προσαρμογή της Εταιρικής Κουλτούρας στις προκλήσεις του σύγχρονου και συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η κα Χάτζη Σκευοφύλακα, CEO και Founder της Hatzi Filax Group Training| Consulting| Technology, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά να εκπαιδεύουμε τους μελλοντικούς εκπαιδευτές και να χαράξουμε τον δρόμο προς την ανάπτυξη των ανθρώπων του Ομίλου».