Η εταιρεία Dress2Undress, μία σύγχρονη και αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο της μόδας και της ένδυσης, θέλοντας να κάνει σταθερά βήματα προς την επιτυχία, προχώρησε στην υλοποίηση ενός προγράμματος συμβουλευτικής. 

Το πρόγραμμα αφορούσε την ολική αναδιοργάνωση της εταιρικής κουλτούρας της Dress2Undress από την Hatzi Filax Group, με στόχο την παροχή Εμπειρίας του Πελάτη – CX.

Διενεργήθηκαν συνεντεύξεις όλων των εργαζομένων από την ίδια την κα Χάτζη Σκευοφύλακα και δημιουργήθηκε ένα εγχειρίδιο διαδικασιών και συμπεριφοράς για όλους τους εργαζομένους, επιτυγχάνοντας ευθυγράμμιση με την εταιρική πορεία.  Σε ένα ολοένα αυξανόμενο απαιτητικό περιβάλλον εργασίας, όλο το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης Dress2Undress, ανέπτυξε πρακτικά αναγκαίες δεξιότητες, προκειμένου να μεταβεί από την εποχή της εξυπηρέτησης του Πελάτη στην εποχή της Εμπειρίας του Πελάτη

Το πρόγραμμα ανάπτυξης της Dress2Undress στοχεύει σε ένα μοντέλο εξατομικευμένης ενίσχυσης των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, με πρακτική εφαρμογή από την πρώτη μέρα. Μέσα από το πρόγραμμα, οι ενδοεταιρικές επικοινωνίες έγιναν πιο αποτελεσματικές και αναπτύχθηκε άμεσα το branding της ίδιας της επιχείρησης.

Στόχος των προγραμμάτων ήταν το ανθρώπινο δυναμικό της Dress2Undress, σε όλα τα επίπεδα, να λάβει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να γίνουν τα επόμενα βήματα της εταιρείας με σταθερότητα. Με την επιτυχή ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας και την επιμέλεια της Hatzi Filax Group, η Dress2Undress πλέον λειτουργεί αποτελεσματικά, ευθυγραμμισμένα και ξεχωρίζει στον επιχειρηματικό κόσμο!