Κάνε την εργασία που κάνεις σήμερα.

Καλύτερη κατά 1% από αυτό που έκανες χθες

  • Για τους υπαλλήλους
  • Για τους προμηθευτές
  • Για τους συναδέλφους
  • Για τους φίλους
  • Για τα παιδιά
  • Για την οικογένεια
  • Για τον εαυτό μου

+1%  μια προσωπική συνάντηση

+1%  μια ακόμη επικοινωνία

+1%  μια ακόμη κίνηση φροντίδας

+1%  τρία λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σου

+1%  ένα τηλέφωνο στο Μέλος σου να επιβεβαιώσεις ότι είναι  ευχαριστημένος

+1%   δύο σελίδες από ένα βιβλίο που σου αρέσει