Ο εργαζόμενος για να πετύχει σήμερα την προσωπική του εξέλιξη θα πρέπει να του παρέχεται η δυνατότητα της βελτίωσης ενώ παράλληλα να νιώθει ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησης και συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξή της.

Οι επιχειρήσεις είναι καλό να συνειδητοποιήσουν ότι η απόδοση του εργαζόμενου καθορίζεται από την υλική, συναισθηματική και νοητική του υγεία.

Υλική υγεία είναι η παροχή στον εργαζόμενο προγραμμάτων που βοηθούν τον ίδιο και την οικογένεια του να υιοθετήσουν ένα θετικό πλαίσιο ζωής που διατηρεί το σώμα σε υγεία. « Νους υγιής εν σώματι υγιές». Αυτά τα προγράμματα πρέπει να είναι ευέλικτα και να προσαρμόζονται ανάλογα τις ανάγκες του καθενός. Ανάλογα τη θέση/ειδικότητα που κατέχει, το χρόνο που μπορεί να διαθέσει, τις συνθήκες εργασίας του.

Ο σπουδαιότερος πελάτης είναι ο εργαζόμενος ο οποίος έλκει ή απωθεί τους πελάτες με τη συμπεριφορά του. Για να υπάρξει έλξη θα πρέπει να εισπράτει  ότι το περιβάλλον που λειτουργεί είναι αποτελεσματικό και τον προστατεύει.

Το σχολείο ολιστικής προσέγγισης (αυτό δεν το καταλαβαίνω δεν το πείραξα…)έχει σαν στόχο η επιχείρηση να βοηθήσει τον εργαζόμενο να βρει την προσωπική του ασφάλεια σε μία περίοδο ευοίωνων μετασχηματισμών και να νοιώσει ότι ανήκει σε μία ευρύτερη κοινότητα που τον νοιάζεται πραγματικά.

Συναισθηματική υγεία είναι ότι ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται τη θέση του μέσα στην επιχείρηση και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του στην καθημερινή λειτουργία του ευρύτερου επιχειρησιακού πλάνου και οράματος.

Ανεξάρτητα από την ειδικότητα και τη θέση που έχει, θα πρέπει να του είναι ξεκάθαρη η θέση του και οι αρμοδιότητές του καθώς είναι ο συνδετικός κρίκος με την εταιρική λειτουργική αλυσίδα διαδικασιών. Είναι σημαντικό να ξέρει και να συμπνέει με το όραμα και τους σκοπούς που υπηρετεί η εταιρία.

Η εμπειρία του καθορίζει τη συμπεριφορά του και η συμπεριφορά του υποκινεί την απόδοσή του. Είναι μια σχέση αλληλεπίδρασης.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι ο συμμετέχον να φεύγει ενθουσιασμένος και αποφασισμένος να αλλάξει νοοτροπία.

Η εκπαίδευση έχει όραμα να αγκαλιάσει την προσπάθεια του κάθε εργαζόμενου, να αφήσει πίσω πρότυπα και αντιλήψεις που δεν εξυπηρετούν το κοινό καλό και την εξέλιξη της ανθρωπότητας.

Η εξέλιξη της ανθρωπότητας χρειάζεται επιχειρήσεις όπου τα μέλη τους να αντιλαμβάνονται πως ο πλανήτης βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο και θέλουν να υπηρετήσουν και την προσωπική τους ευημερία όπως αυτή ορίζεται από τις νέες τάσεις, αλλά παράλληλα να εστιάσουν στις αρχές και αξίες που εξασφαλίζουν την εταιρική βιωσιμότητα. Να αντιληφθούν ότι ο σεβασμός για τον πλανήτη και την κοινωνία είναι μία σπουδαία υπόθεση για όλους μας.

Άλλωστε όπως είπε και ο Γκάντι «γίνε αυτό που θέλεις να δεις στον κόσμο».