Η εταιρεία ThinkPlus, μία επιτυχημένη και διακεκριμένη εταιρεία διαφήμισης στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε μέσα σε περίοδο 6 μηνών ένα μεγάλο έργο αλλαγής εταιρικής κουλτούρας, με τη καθοδήγηση και βοήθεια της Hatzi Filax Group. 

Το πρόγραμμα της Hatzi Filax Group στην ThinkPlus ξεκίνησε στο τέλος του 2019 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020 με σημαντική επιτυχία. Μέσω του έργου, τέθηκαν τα θεμέλια για την μετάβαση της εταιρείας σε μία νέα εποχή ανάπτυξης με σταθερότητα και καινοτομία.

Συγκεκριμένα, η Hatzi Filax Group, με ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα προσωπικής συμβουλευτικής σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της ThinkPlus, επαναπροσδιόρισε τους στόχους της εταιρείας, προκειμένου να επιτύχει την παροχή Εμπειρίας στον Πελάτη.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η Hatzi Filax Group αξιολόγησε και εκπαίδευσε τους νεοπροσληφθέντες, βάσει των κύριων πυλώνων της επιχείρησης. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη πρακτικών και εφαρμόσιμων δεξιοτήτων, με οριζόντιο τρόπο, ώστε να καλλιεργηθεί μία νέα εταιρική κουλτούρα με ενεργητικές διαδικασίες.

Χάρη στην υλοποίηση του προγράμματος της Hatzi Filax Group, τονίστηκε η σημασία της ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και η εργασία του σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με παροχές ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, η Hatzi Filax Group οργάνωσε ενδοεταιρικές διαδικασίες και δράσεις που επιβραβεύουν τους ανθρώπους της ThinkPlus και τους παρέχουν δυνατότητες και εφόδια ανέλιξης, με τρόπο που ανταποκρίνεται αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρείας.Με αυτόν τον τρόπο, συνέβαλε στη δημιουργία ενός σύγχρονου και καινοτόμου χαρακτήρα για τη ThinkPlus.