Οι Εφτά Κανόνες της Αντιπαράθεσης

Αν βρεθείτε σε αντιπαράθεση έχετε κατά νου 7 κανόντες που θα σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση, καθώς θα στοχοποιήσουν το πρόβλημα, δεν θα αφήσουν περιθώρια παρερμήνευσης, θα σας φέρουν [...]