Η καλή και αποτελεσματική επικοινωνία, σήμερα περισσότερο από ποτέ, αποτελεί κλειδί για την επιτυχία και την πρόοδο της κάθε επιχείρησης. Ανεξάρτητα από το αν αναφερόμαστε στην επικοινωνία εντός της επιχείρησης ή στην  επικοινωνία με τους Πελάτες, η μετάβαση σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον θα είναι διαρκής.

Πως μπορούμε όμως να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική επικοινωνία, την εποχή που διανύουμε; Παρακάτω παρουσιάζονται  9+ 1 τρόποι!

  1. Επικοινωνώντας με σωστό και αποτελεσματικό τρόπο, αναπτύσσουμε  το ομαδικό πνεύμα και την έννοια του «εμείς» σαν ομάδα
  2. Η σωστή επικοινωνία θα φέρει λειτουργική υπεροχή στο κατάστημα ή την επιχείρηση
  3. Χρησιμοποιούμε ορθές τεχνικές ανατροφοδότησής (feedback)
  4. Επιβραβεύουμε συχνά τα μέλη της επιχείρησης για την καλή τους δουλειά και τους παρακινούμε – ο έπαινος και η ανατροφοδότηση αποτελούν κομμάτια της καθημερινής επικοινωνίας
  5. Η εκπαίδευση είναι η βάση της εφαρμογής. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς εταιρικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε την κουλτούρα και τις διαδικασίες καλής επικοινωνίας στην επιχείρησή μας
  6. Διαχειριζόμαστε τα παράπονα του Πελάτη με επαγγελματικό τρόπο και σύμφωνα με τις διαδικασίες στις οποίες γνωρίζουμε και έχουμε εκπαιδευτεί
  7. Δημιουργούμε και εφαρμόζουμε διαδικασίες επικοινωνίας στην επιχείρηση (π.χ. κάθε mail πρέπει να απαντηθεί σε μέσα σε 24 ώρες)
  8. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία σαν σύμμαχο. H τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει τη ζωή μας, ειδικά σε αυτήν την περίοδο που όλα βασίζονται στην ταχύτητα, την ακρίβεια και τη διευκόλυνση. Πρέπει όμως να θυμόμαστε να προσαρμόζουμε την τεχνολογία στις ανάγκες μας, εξασφαλίζοντας κάθε φορά την πιο λειτουργική λύση. Αν κάνουμε το αντίστροφο, αν δηλαδή, προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε τις ανάγκες μας και τους ανθρώπους μας στην τεχνολογία, δεν θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα
  9. Αναπτύσσουμε την επικοινωνία με την κοινότητα της επιχείρησης μας, τώρα περισσότερο από ποτέ: τους συνεργάτες μας, τους εργαζόμενους, τους Πελάτες μας

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προτάσεις από νέες γενιές. Σαν εταιρία σήμερα, είναι ωφέλιμο για εσάς να ακούτε τις προτάσεις των νεότερων συνεργατών σας, έτσι ώστε να μπορείτε  να βρείτε τα κατάλληλα εργαλεία την κατάλληλη στιγμή!