Προσωπική  Αξιολόγηση

Ένα τεστ με αξιολόγηση από το 1-10

Τι θα μπορούσες να κάνεις διαφορετικά σήμερα για να φτάσεις πιο κοντά στους στόχους σου;

  1. Έχεις θετικές σκέψεις;
  2. Είσαι αυθεντικός;
  3. Είσαι αξιόπιστος;
  4. Κρατάς τις υποσχέσεις σου;
  5. Ελέγχεις τις λέξεις που χρησιμοποιείς;
  6. Ελέγχεις τα συναισθήματα σου (θυμός,παράπονα…)
  7. Ακολουθείς σύστημα για την διαχείρηση του χρόνου;