1. Κατάρτηση Επιχειρηματικού Σχεδίου
 2. Ορισμός του οράματος της επιχείρησης
 3. Καθορισμός της αποστολής της επιχείρησης
 4. Καθορισμός του σκοπού
 5. Καθορισμός των στόχων
 6. Ευθυγράμμιση των στόχων με τη στρατηγική της επιχείρησης
 7. Εξασφάλιση κάθετης επικοινωνίας προς όλα τα επίπεδα
 8. Εξασφάλιση επικοινωνίας με όλα τα μέλη
 9. Αναπτυξη δομών συνεργασίας και ομαδικότητα

Ποιοι είναι λοιπόν, οι 4 βασικοί στόχοι για κάθε επιχειρηματία ;

Στρατηγικοί Στόχοι που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο σύστημα, σε σχέση με το δίκτυο και τις συνεργασίες είναι:

Ανάπτυξη Δικτύου

Δείκτες:

 • Αύξηση του μεριδίου αγοράς
 • Αύξηση του αριθμού των συνεργατών ανά αγορά
 • Αύξηση του αριθμού των στρατηγικών συνεργατών
 • Αξιολόγηση των εργαζομένων της πρώτης γραμμής ανά δίκτυο

Σχέση με τους Προμηθευτές

Δείκτες:

 • Τήρηση διαδικασιών
 • Τήρηση χρονοδιαγράμματος διαδικασιών

Συντελούν στη καλύτερη δομή και αποτελεσματικότητα. Ή (συντελούν σε αποτελεσματική εμπρόθεσμη διακπεραίωση)

Καινοτομία

Παραθέτουμε Δείκτες  που μπορεί να δούμε σε  θέματα καινοτομίας.

 1. Αύξηση Καινοτομικών Προϊόντων σε ετήσια βάση
 2. Πόσα καινοτόμα προϊόντα παρέχει ανά 6 μήνες
 3. Πόσο γρήγορα εφαρμόζει την τεχνολογία η μητρική εταιρεία
 4. Σε πόσους μήνες εφαρμόζουν όλα τα σημεία πώλησης μια νέα τεχνολογία
 5. Πόσο εφαρμόσιμη είναι η τρέχουσα τεχνολογία σε όλα τα σημεία πώλησης