Συνεργασία της Κωστόπουλος με τη Hatzi Filax Group

Στο πλαίσιο του έργου «Our CX leading the way»

Από Marketing Week Online

Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης Κωστόπουλος, η οποία αποτελεί μέρος του έργου «Our CX leading the way» στοχεύοντας στην εξοικείωση των εργαζομένων με το μοντέλο παροχής εμπειρίας Customer Experience – CX. H Hatzi Filax Group Training| Consulting| Technology ανέλαβε την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσα σε εκατό ημέρες και συμμετείχαν εργαζόμενοι και στελέχη από διάφορα τμήματα και θέσεις της επιχείρησης Κωστόπουλος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλάμβανε workshops και διαδραστικές ασκήσεις.

Η ανάπτυξη νέων πρακτικών και η εφαρμογή του μοντέλου παροχής εμπειρίας Customer Experience – CX στοχεύουν στην προσφορά θετικής εμπειρίας του πελάτη και στην αύξηση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους εντός της επιχείρησης Κωστόπουλος.

2021-12-06T17:00:50+02:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top