Συνεργασία της Κωστόπουλος με τη Hatzi Filax Group

Συνεργασία Κωστόπουλος – Hatzi Filax Group για το workshop Διαδικασία Διαχείρισης Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ένα πρωτοποριακό Workshop πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Hatzi Filax Group Training| Consulting| Technology, για το Ανθρώπινο Δυναμικό της επιχείρησης Κωστόπουλος.

Hatzi Filax Group Training| Consulting| Technology ανέλαβε την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου «Διαδικασία Διαχείρισης Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το Workshop υλοποιήθηκε μέσα σε δύο ημέρες και συμμετείχαν εργαζόμενοι και στελέχη από διάφορα τμήματα και θέσεις της επιχείρησης Κωστόπουλος. Aναπτύχθηκαν τέσσερα  θέματα, η Απόδοση του ρόλου βάση των εταιρκών Αξιών, οι επτά βασικοί κανόνες που ακολουθούμε κατά τη Διαδικασία Διαχείρισης Απόδοσης του Ανθρώπινου Δυναμικού, τι περιλαμβάνει ένα Performance Improvement PlanΣτοχοθεσία σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης και Εκπαίδευση Aθρώπινου Δυναμικού.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπονήθηκε με πολλές διαδραστικές ασκήσεις, με στόχο την εφαρμογή του νέου μοντέλου Αξιολόγησης στην επιχείρηση Κωστόπουλος.

2022-01-20T17:19:10+02:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top