• Τι χρειάζεται να ξέρεις στην πρώτη συνέντευξη ;
  • Μάθε πώς να διαχειριστείς τις ερωτήσεις που θα σου θέσουν.
  • Η γλώσσα του σώματος είναι σημαντική. Μάθε να τη χειρίζεσαι, μάθε να τη διαβάζεις!
  • Σίγουρα υπάρχουν ερωτήσεις που είτε δεν θα πρέπει να απαντήσεις, είτε θα χρειαστεί να αποφύγεις με ευελιξία.
  • Μάθε να επικοινωνείς σωστά ώστε να πετύχεις αυτό που θέλεις!

Το πρόγραμμα αυτό, περιλαμβάνει και εφαρμογή όσων έμαθες μέσα από προσομοίωση, κανονικής συνέντευξης σε επαγγελματικό περιβάλλον. Τέλος, γίνεται προσωποποίηση με μια κανονική συνέντευξη σε ένα περιβάλλον επαγγελματικό!

Διάρκεια: 3 συνεδρίες