Η ανάπτυξη των ταλέντων είναι μεγάλης σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και επιτυχία των επιχειρήσεων (business development consulting). Οι οργανισμοί περνούν από μακροχρόνιες διαδικασίες για να προσλάβουν και να εντάξουν ειδικευμένους και κατάλληλους υπαλλήλους, αλλά συχνά η έμφαση σταματάει εκεί, με ορισμένους διευθυντές να αδιαφορούν για τη σημαντικότητα της ανάπτυξης των υπαλλήλων τους και της ανάδειξης των δυνατοτήτων τους. Τα τελευταία χρόνια, “ο κόσμος της εργασίας” διαταράχθηκε, αρχικά και σταδιακά, από την έναρξη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Η διαταραχή αυτή επιταχύνθηκε από το αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19.

Μέσα από αυτές τις διαταραχές και τις μεταβάσεις, εμφανίστηκαν οκτώ μεγάλες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της εργασίας και επηρεάζουν πώς οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν και συνεργάζονται με τους εργαζομένους τους(business development consulting).

Με τον ερχομό της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης (4IR), οι τεράστιες επιπτώσεις της ψηφιακής μεταμόρφωσης έχουν ως αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να προσπαθούν να προφτάσουν την ραγδαία καινοτομία στον τομέα της εργασίας(business development consulting). Αυτό, σε συνδυασμό με αυξανόμενα κενά στις δεξιότητές τους, είναι ο λόγος για τον οποίο η ενεργή επένδυση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων είναι απαραίτητη τόσο για την ανάπτυξη της επιχείρησης όσο και για τους εργαζομένους που την κινούν(business development consulting). Η κάλυψη των κενών των δεξιοτήτων της επιχείρησης με την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση ατόμων ή ομάδων εργαζομένων, θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά μεταξύ της ανάπτυξης ή της επιβίωσης της εταιρείας μετά βίας μέσω οποιασδήποτε αλλαγής γίνεται.

Τι είναι η ανάπτυξη των εργαζομένων;

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι όροι που χρησιμοποιούνται συχνά αλληλένδετα σε όλους τους τομείς και περιλαμβάνουν διάφορες πρακτικές μάθησης των εργαζομένων(business development consulting). Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση των εργαζομένων περιλαμβάνει προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους να μάθουν συγκεκριμένες δεξιότητες ή να αποκτήσουν γνώσεις για να βελτιώσουν την απόδοση τους στην εργασία τους. Η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο διευθυντής και ο εργαζόμενος δουλεύουν μαζί για να δημιουργήσουν ένα σχέδιο ανάπτυξης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τους τομείς που πρέπει να αναπτυχθούν ή να ενισχυθούν και ύστερα αναφέρει ποιες ενέργειες ή δραστηριότητες πρέπει να γίνουν για να αποκτήσουν και να ενσωματώσουν αυτή τη εκπαίδευση στον εργασιακό τους χώρο(business development consulting). Αυτό το σχέδιο ανάπτυξης είναι ευθυγραμμισμένο με τους επιχειρησιακούς της στόχους και τελικώς χρησιμεύει ως πρότυπο που δείχνει τις δεξιότητες που χρειάζεται ο εργαζόμενος και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τις αποκτήσουν. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, λόγω του αντίκτυπου της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και της πανδημίας COVID-19, η μάθηση και η ανάπτυξη (Learning and Development, δηλαδή L&D) στις επιχειρήσεις είναι πρώτης προτεραιότητας στον χώρο εργασίας.

Τα πλεονεκτήματα της αναβάθμισης της εξειδίκευσης ή της πλήρους επανεκπαίδευσης της ομάδας σας

Παρακάτω αναφέρονται τέσσερις λόγοι για τους οποίους η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι σημαντική:

  1. Θετική διατήρηση των εργαζομένων

Η πρόσληψη και η κράτηση ταλέντων στην εταιρεία μπορεί να είναι μια μόνιμη πρόκληση για τους εργοδότες, όμως ένας τρόπος για να κρατήσετε το προσωπικό σας είναι να του παρέχετε ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Περιλαμβάνοντας προσφορές προγραμμάτων ανάπτυξης στα εργασιακά συμβόλαια δημιουργείται η αίσθηση της αξίας ενός εργαζομένου εντός της εταιρείας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αφοσίωση και τελικά να αυξάνεται η κράτηση του προσωπικού στην εταιρεία(business development consulting). Η επένδυση στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων σας δεν είναι μόνο καθοριστική για τη διατήρηση της ομάδας, αλλά οι επαγγελματίες της μάθησης και της ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο έχουν αναφέρει ότι παρατηρούν μεγαλύτερη “όρεξη” για πλήρη επανεκπαίδευση από κάθε άλλη φορά.

  1. Εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών

Η απόκτηση ηγετικών ταλέντων μπορεί να αρχίσει από την πρώτη αγορά ή οι επαγγελματίες του HR – ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να επιλέξουν τους ήδη υπάρχοντες υπαλλήλους ως υποψήφιους διευθυντές. Έχοντας θεσπίσει προγράμματα ανάπτυξης της ηγεσίας, εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση λαµβάνει συνεχώς υπόψιν της τους στόχους της για το μέλλον και τον σχέδιο διαδοχής, προετοιμάζοντας μελλοντικά ταλέντα για να συνεχίσουν τη λειτουργία της επιχείρησήε τους(business development consulting).

  1. Ενδυνάμωση των εργαζομένων

Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι ηγέτες που εμπνέουν, “αναζωπυρώνουν” τη φαντασία των ανθρώπων και τους παρακινούν με ένα ελκυστικό όραμα είναι πιο αποτελεσματικοί από τους διευθυντές που επικεντρώνονται απλά στο τελικό αποτέλεσμα.

  1. Αυξημένη αφοσίωση στον εργασιακό χώρο

Οι τακτικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης μπορούν να βοηθήσουν στην παρακίνηση των εργαζομένων, ενώ τα συχνά εκπαιδευτικά προγράμματα, επίσης, θα δημιουργήσουν μια συστηματική επαναξιολόγηση των εργαζομένων, των δεξιοτήτων τους και των διαδικασιών(business development consulting). Η αξιολόγηση των σημερινών δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσα σε μια ομάδα θα δώσει τη δυνατότητα στους διευθυντές να σχεδιάσουν στρατηγικά συγκεκριμένα προγράμματα ανάπτυξης, τα οποία θα υπολογίζουν πιθανά κενά στις δεξιότητες των εργαζομένων.

Πώς να δημιουργήσετε ένα πλάνο εκπαίδευσης των εργαζομένων σας με υψηλό αντίκτυπο;

Εταιρείες που συμμετέχουν άμεσα στην ανάπτυξη των εργαζομένων τους και στις πιθανές ευκαιρίες εκπαίδευσης – από τη στιγμή που θα προσλαμβάνουν ένα άτομο μέχρι τη στιγμή που θα φύγει – θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις επιδόσεις και την αφοσίωση των εργαζομένων τους στο μέλλον.

Παρακάτω αναφέρονται τέσσερις αποτελεσματικές στρατηγικές για την ανάπτυξη εργαζομένων στον εργασιακό χώρο

  1. Στοχεύστε στις κοινωνικές δεξιότητες (Soft Skills)

H πιο πρόσφατη αναφορά της εταιρείας “GetSmarter 2021”, η οποία εστιάζει στην επανεκκίνηση των επαγγελματικών καριέρων σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να υπάρχει ο COVID-19, αναφέρει ότι η εκπαίδευση για την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων (Soft Skills) και η ενίσχυση των διαπροσωπικών  δεξιοτήτων είναι μια τάση – κλειδί για την ανάπτυξη των ταλέντων κατά το 2021 και το απώτερο μέλλον. Ο σύγχρονος εργασιακός χώρος απαιτεί την ύπαρξη ευπροσάρμοστων, λογικά σκεπτόμενων ανθρώπων που μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά και έχουν αντίληψη της αξίας αλλά και τον τομέα της ανάπτυξής τους(business development consulting). Η ιεραρχία δεξιοτήτων της εταιρείας “GetSmarter” σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσετε τις ατομικές ή τις ομαδικές δυνάμεις και τα πεδία που μπορούν να αναπτυχθούν και μπορεί να δείξει τα κενά δεξιοτήτων στην ομάδα σας που πρέπει να καλύψετε.

  1. Εξατομικεύστε την ανάπτυξη των εργαζομένων

Λίγα χρόνια πριν, η παροχή ειδικά σχεδιασμένων και ανεπτυγμένων εμπειριών μάθησης, φαινόταν άπιαστη, αλλά η σύγχρονη τεχνολογία ανάπτυξης ταλέντων έχει κάνει τη εξατομικευμένη μάθηση μια πραγματικότητα(business development consulting). Προσεγγίζοντας την ανάπτυξη του χώρου εργασίας με έναν καθολικό τρόπο σκέψης είναι αρνητικό για έναν αναπτυσσόμενο, διαφοροποιημένο εργασιακό χώρο, όπου οι εργαζόμενοι πρέπει να αξιολογούνται και να τους αναγνωρίζονται οι συγκεκριμένες δεξιότητές τους, οι τεχνολογικές τους ικανότητες και το πώς προσεγγίζουν τη μάθηση.

  1. Δώστε έμφαση στη ψηφιακή εκμάθηση

Οι εργοδότες πρέπει να μειώσουν τη δυσκολία για τη μάθηση, αξιοποιώντας ταλέντα σε υπάρχουσες πλατφόρμες στις οποίες έχουν ήδη επιλέξει να περάσουν το χρόνο τους. Οι ευέλικτες μεθοδολογίες μάθησης που εστιάζουν στην ταχύτητα, την ευελιξία και τη συνεργατικότητα είναι το μέλλον της μάθησης και της ανάπτυξης. Αυτή είναι η προσέγγιση που θα βοηθήσει τους ηγέτες να διαχειρίζονται καλύτερα τα κενά στις δεξιότητες των εργαζομένων, με το να εξασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι θα αναβαθμίζονται σχετικά με τις δεξιότητές τους ή θα επανεκπαιδεύονται πλήρως και γρήγορα με σκοπό να βοηθήσουν την εργασία και την απόδοση της εταιρείας(business development consulting).

  1. Δημιουργήστε σχεδίο στρατηγικής ανάπτυξης

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φορούμ, το 50% των εργαζομένων θα πρέπει να επανεκπαιδευτεί πλήρως έως το 2025. Εφόσον το κενό στις δεξιότητες συνεχίζει να μεγαλώνει, οι εργοδότες πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να εκπαιδεύσουν τους εργαζομένους ώστε να τους αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ή να τους επανεκπαιδεύσουν ολοκληρωτικά. Τα βήματα που περιλαμβάνονται στη δημιουργία ενός σχεδίου ανάπτυξης ξεκινούν με τον καθορισμό των επιχειρηματικών στόχων(business development consulting). Οι προσπάθειες για αναβάθμιση και πλήρη επανεκπαίδευση μπορούν να στηρίξουν και να ενισχύσουν την ανάπτυξη της εταιρείας. Στο σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης και στη δημιουργία εκπαιδευτικών λύσεων που στοχεύουν σε αυτούς τους στόχους, το “L&D” χρειάζεται να συνεργαστεί με όλους τους ενδιαφερόμενους για να εντοπίσει τα σημερινά και μελλοντικά κενά στις δεξιότητες.

Ανεξάρτητα από το εάν μια εταιρεία έχει ήδη λειτουργικά προγράμματα εκπαίδευσης, η ανάπτυξη των εργαζομένων δεν θα είναι ποτέ πλήρως αποτελεσματική εάν το εργασιακό περιβάλλον δεν επιτρέπει – και δεν ενθαρρύνει – τη συνεχόμενη μάθηση. Οι οργανισμοί πρέπει να υποστηρίζουν μια κουλτούρα σταθερής ανάπτυξης που μπορεί να αναγνωρίσει τις συνολικές αλλαγές στον οργανισμό και να παρέχει σχετική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που μπορεί να εμφανιστούν από τέτοιες αλλαγές(business development consulting).

Τα πλεονεκτήματα και η αξία της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης λειτουργούν σαν ένα “Domino Effect”. Οι ηγέτες νιώθουν ικανοί και μπορούν αποτελεσματικά να επηρεάσουν την απόδοση των εργαζομένων τους. Οι ειδικευμένοι και αφοσιωμένοι εργαζόμενοι επιφέρουν υψηλή εργασιακή ικανοποίηση, αφοσίωση και, συνεπώς, κράτηση εργαζομένων(business development consulting). Παρά το είδος της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης που παρέχεται, πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις μελλοντικές δεξιότητες του εργασιακού χώρου, να υποστηρίζει τους στόχους της επιχείρησης και να παραδίδεται με έναν καινοτόμο τρόπο που αντικατοπτρίζει την ψηφιακή μεταμόρφωση (digitalization) της επιχείρησης.

www.hatzifilax.com