Είναι σημαντικό εφόδιο ή και χάρισμα  είναι το να μπορείς να μιλήσεις και να παρουσιάσεις ένα θέμα μπροστά σε κοινό.

Είναι ουσιαστικά μια δεξιότητα η οποία όμως καλλιεργείται, βελτιώνεται, κατακτιέται. Είναι πολλά τα οφέλη που μπορείς να εισπράξεις παρουσιάζοντας τις ιδέες σου με το σωστό τρόπο, χρησιμοποιώντας τις σωστές λέξεις, το σωστό ύφος. Η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική. Εάν μπορείς να ετοιμάσεις αλλά και να παρουσιάσεις επαγγελματικά, είναι ένα επιπλέον προσόν, ένας άσσος για την παρουσία σου μέσα στην επιχείρηση.

Μέσα από τις συνεδρίες μας, θα αποκτήσεις την αυτοπεποίθηση και τις γνώσεις που χρειάζεσαι για να ετοιμάσεις και να κάνεις τις σωστές επαγγελματικές παρουσιάσεις με τον κατάλληλο τρόπο γραφής κι έκφρασης σε Francisees, πελάτες, εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες.

Διάρκεια: 3 συνεδρίες