Σε ποια φιλοσοφία πρέπει να βασίζεται η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής για την αλλαγη νοοτροπίας!

Όλα τα άτομα στην επιχείρηση είναι αλληλένδετα, άρα θα πρέπει όλοι να εκπαιδευόμαστε συνεχώς στο να δίνουμε αξία στις σχέσεις που έχουμε μέσα στην επιχείρηση και στην ομάδα που εργαζόμαστε.
Ίσως τελικά αυτό που μπορεί να κάνει η εκπαίδευση είναι να μας πάει στο επόμενο βήμα, ομαλά και ανώδυνα.
Αυτό θεωρώ ότι συμβαίνει γιατί ο εργαζόμενος νιώθει ότι η εταιρία είναι αφοσιωμένη πρώτα σε εκείνον και μετά στην αναδόμηση. Είναι η έμπρακτη απόδειξη μιας ανθρωποκεντρικής πορείας, ότι τίποτα δεν μπορούμε να καταφέρουμε εάν πρώτα δεν κατακτήσουμε την καρδιά και την εμπιστοσύνη του εργαζομένου που βρίσκεται κοντά μας.
Η αναδόμηση έρχεται την στιγμή που οι εργαζόμενοι αντιληφθούν το προσωπικό τους όφελος και το κοινό καλό από τις αλλαγές. Αυτό δίνει μια ολοκλήρωση γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει και τα 2 στοιχεία μέσα του, και να δέχεται και να προσφέρει. Έτσι μπορεί κανείς να δει θαύματα στην αλλαγή νοοτροπίας.